Hva er Erheim Chester Sykdom

Kontakt oss
Dette er en utrolig sjelden sykdom som kan ramme mange forskjellige organer I kroppen. Det er overproduksjon av en type celler som har normal funksjon a bekjempe infeksjoner. Disse cellene kalles histiocytter, de infiltrerer Ivevet Ikroppen. Som et resultat blir dette vevet tykt. Mange organer kan bli rammet. Hvis ikke god behandling blir funnet, kan organsvikt forekomme.

Les mer

De fleste ECD pasienter er diagnostisert mellom 40-70 ars alderen, men noen barn har tatt diagnosen. ECD kan ramme menn og kvinner men 60% av tilfellene rammer menn og 40% kvinner.

Arsaken til ECD er ukjent. Men senere forskning sier det er en kreft lignende sykdom, fiere enn 50% av pasientene tester positiv til BRAF V600E mutasjonen. Ukontrollert inflammasjon er ogsa vanlig ved sykdomsprosessen. Det har vrert en diskusjon mellom legene om ECD er en slags kreft eller auto immun lidelse. Det er trodd at inflamasjonen er resultatet of kroppens immun respons som en prosess I motsetning til at det er arsaken til sykdommen. Derfor sier de fleste legene at ECD er klassifisert som en kreft form istedenfor en auto immun lidelse.

Sykdommen kan ramme de lange bein Iarmer og bein, hud, vev bak (o’.1yner, lunger, hjerne, skjoldbrukskjertelen ,nyrer, mage, hjerte og andre organer . Hver pasient kan ha forskjellige organer som blir rammet.

Sykdommen kan ramme de lange bein Iarmer og bein, hud, vev bak (o’.1yner, lunger, hjerne, skjoldbrukskjertelen ,nyrer, mage, hjerte og andre organer . Hver pasient kan ha forskjellige organer som blir rammet.

Det har vrert fa publiserte ECD tilfeller Iverden siden f(o’.1rste gang den ble oppfunnet 1 litteraturen 1 1930 av Jakob Erdheim og William Chester. De fleste publiserte artikler pa ECD er fa siden sykdommen er sjelden, studier pa pasienter er ogsa vanskelig a fa tif. Fordi den er sa sjefden og ikke nevnt Imedisin lrereb(o’.1ker, har mange leger aldri h!i1rt om det. Det er ogsa vanskelig a diagnostisere. Dette gj(o’.1r sykdommen underdiagnostisert.

Prognosene er variable og kommer an pa hva som blir rammet. Noen far bare bein problemer mens andre kan ta alvorlige f01ger nar mange viktige organer blir angrepet. F0r ar 2000, var det publisert om darlige prognoser, men behandling har blitt bedre og d0deligheten har minsket. Det er mange pasienter som lever bra liv Iarevis med ECD. Men behanding og kontroller er n0dvendig.

Last updated: July 3, 2024

Contact Us

  • ECD Global Alliance, P.O. Box 775,
    DeRidder, LA 70634 USA

Featured Partners

Copyright 2024. All rights Reserved ECD GLOBAL ALLIANCE. A 501(c)(3) organization. EIN# 27-0759192. | Privacy Policy